Купон гобеленовый Весна во дворе Е. Шишкин (103x70)